Новости, Публикации

Социјално движење во прво лице еднина: боите на Шарената Револуција во Северна Македонија

Вистинскиот идентитет на Шарената Револуција во Северна Македонија беше предмет на спротивставени јавни дискусии. Авторите обезбедуваат комбинирана описна и анализа на микро-ниво, врз основа на оригинална база на податоци, за да докажат дека Шарената Револуција ги исполнува основните елементи на едно социјално движење. Тие ги објаснуваат главните карактеристики на колективниот идентитет на движењето фокусирајќи се на перцепциите на нејзините учесници (567 испитани демонстранти). Цврста кампања за оставка на извршната влада и за слободни судски процеси на кривичните обвиненија за високи политички фигури беше откриена. Репертоарот на Шарената Револуција ги содржеше повиците за слобода, правда и солидарност, и движењето покажа силно единство надвор од својата внатрешна социјална, етничка и партиска разновидност. Успешната хоризонтална организација на Шарената Револуција се потпираше претежно на интернет, но опозициските политички партии, исто така, одиграа важна улога во процесите на мобилизација и издржливост на движењето низ времето.

Цитат – Rizankoska, J. and Trajkoska, J. (2019) A Social Movement in First Person Singular: The Colours of the “Colourful Revolution” in North Macedonia. Southeastern Europe 43.1: BRILL.

Достапно тука.