Square

Дијалог – Центарот за делиберативна демократија одржа промоција на студијата „Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците во Македонија“

Дијалог – Центарот за делиберативна демократија одржа промоција на студијата „Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците во Македонија“ – Либертас, 29.10.2018