8 Март и родовата рамноправност

Square

ДИЈАЛОГ го одбележува меѓународниот ден на жената на свој препознатлив начин – анкетирајќи!??‍??

Спроведува онлајн анкета (краток и општ прашалник) за значењето на 8 Март во македонското општество и начините на негово одбележување и за родовата рамноправност во Северна Македонија . Анкетата е анонимна а се очекуваат одговори од сите категории на граѓани (без оглед на местото на постојано живеење), со посебен акцент на родовиот баланс.

ДО АНКЕТАТА ТУКА.