Категорија: Архива

Архива

Теренско истражување помеѓу демонстрантите на иницијативата “За Заедничка Македонија” во Прилеп

Анкетата беше спроведена во периодот помеѓу 12ти и 27ми април 2017та во Прилеп, на 89 вкупен број испитаници, кои беа дел од движењето “За Заедничка Македонија” во Прилеп. Водечки истражувачи беа Јосипа Ризанкоска и Јасмина Трајкоска. Целта на ова истражување беше да ја анализира структурата на граѓанското движење однатре, да ги дознае главните очекувања и …

Архива

Теренско истражување помеѓу демонстрантите на “Шарената Револуција” во Прилеп и Скопје

Анкетата беше спроведена во периодот помеѓу 17ти и 23ти мај 2016та во Прилеп и Скопје, на 567 вкупен број испитаници, кои беа дел од движењето “Протестирам” , подобро познато како “Шарената Револуција”. Водечки истражувачи беа Јосипа Ризанкоска и Јасмина Трајкоска. Целта на ова истражување беше да ја анализира структурата на граѓанското движење однатре, да ги …

Архива

Охридскиот Рамковен Договор и меѓуетничките односи во Македонија на патот кон ЕУ.

Проект: Охридскиот Рамковен Договор и меѓуетничките односи во Македонија на патот кон ЕУ. Опис: Во месеците октомври и ноември 2014та година, Јосипа Ризанкоска и Јасмина Трајкоска спроведоа истражувањае во полето на меѓу-етничките односи, партиските политики и ЕУ интеграциите на Македонија. Од овој истражувачки проект проеизлегоа две научни публикации и презентација на истражувањето на академска конференција …