Square

8 Март и родовата рамноправност

ДИЈАЛОГ го одбележува меѓународниот ден на жената на свој препознатлив начин – анкетирајќи!😀👩‍💼🔎 Спроведува онлајн анкета (краток и општ прашалник) за значењето на 8 Март во македонското општество и начините … Continue reading8 Март и родовата рамноправност