Категорија: Тековни

Тековни

Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците

ДИЈАЛОГ- Центарот за делиберативна демократија започна со спроведување на проектот насловен како „Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците”. Проектот ќе се имплементира како дел од двегодишниот проект „ Проценка на влијанието на регулативата (ПВР) во сенка: промовирање на креирање политики базирани на докази”, финансиран од Европската Унија а во имплементација на Институтот за Демократија „Социетас …