Square

Пет години од Шарената Револуција. Извештај од анкета јануари-февруари 2021.

По повод петгодишнината од Шарената Револуција (ШР), граѓанското движење кое се одвиваше од 12 април до средината на јуни 2016 година,  ДИЈАЛОГ – Центар за делиберативна демократија од Прилеп спроведе … Continue readingПет години од Шарената Револуција. Извештај од анкета јануари-февруари 2021.

ЕМИГРАЦИИТЕ НА ГЕНЕРАЦИЈАТА „НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА“

ДИЈАЛОГ – Центарот за делиберативна демократија со поддршка од Civica Mobilitas го спроведе проектот ИСПРАЗНЕТО ГНЕЗДО за детектирање на причините за емигрирање на македонските иселеници, условите за подобрување на животниот … Continue readingЕМИГРАЦИИТЕ НА ГЕНЕРАЦИЈАТА „НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА“

ИЗВЕШТАЈ АНКЕТА – 8 МАРТ И РОДОВАТА РАМНОПРАВНОСТ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

8 Март и родовата рамноправност Овој извештај ги презентира основните емпириски пронајдоци од истражувањето на тема „8 Март и родовата рамноправност“, спроведено во периодот од 8 март до 8 мај … Continue readingИЗВЕШТАЈ АНКЕТА – 8 МАРТ И РОДОВАТА РАМНОПРАВНОСТ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Објаснување на јавната поддршка за Законот за употреба на јазиците во Македонија

Овој текст има за цел да ја објасни поддршката на граѓаните за Законот за употреба на јазиците (ЗУЈ) преку нивните демографски карактеристики, политичко учество, партиска и етничка припадност. Оваа статија … Continue readingОбјаснување на јавната поддршка за Законот за употреба на јазиците во Македонија

Социјално движење во прво лице еднина: боите на Шарената Револуција во Северна Македонија

Вистинскиот идентитет на Шарената Револуција во Северна Македонија беше предмет на спротивставени јавни дискусии. Авторите обезбедуваат комбинирана описна и анализа на микро-ниво, врз основа на оригинална база на податоци, за … Continue readingСоцијално движење во прво лице еднина: боите на Шарената Револуција во Северна Македонија

„Шарената Револуција” и Движењето „За Заедничка Македонија” – симбол на будењето на партиципативната граѓанска култура или показател на длабоката партиска поделеност во македонското општетсво? Студија на случај – Прилеп.

Политичко-општествена криза во Република Македонија во периодот од 2015-2017 година предизвика повеќе граѓански собири и манифестации на отпор од кои најмасовни и со најдолг континуитет беа движењето “Протестирам” (попознато како … Continue reading„Шарената Револуција” и Движењето „За Заедничка Македонија” – симбол на будењето на партиципативната граѓанска култура или показател на длабоката партиска поделеност во македонското општетсво? Студија на случај – Прилеп.

Европската Унија како фактор на стабилност и промотор на добри меѓу-етнички односи во Македонија.

Почитувањето на човековите и на малцинските права е еден од критериумите на ЕУ за членство во Унијата. Сепак, легитимитетот на критериумите на ЕУ и стандардите за земјите кандидатки е критикувано … Continue readingЕвропската Унија како фактор на стабилност и промотор на добри меѓу-етнички односи во Македонија.

Охридскиот Рамковен Договор- стратешка алатка за изборен партиски натпревар во Македонија.

Митот за тоа дека Охридскиот Рамковен Договор (ОРД) би можел да биде лекот за кревките хетерогени општества беше демистифициран кратко пред неговата десет годишнина. Генералното истражувачко прашање во овој труд … Continue readingОхридскиот Рамковен Договор- стратешка алатка за изборен партиски натпревар во Македонија.