Добредојдовте

За Нас

Здружение ДИЈАЛОГ - ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп, како непрофитно здружение на граѓани се формира заради подобрување на демократските процеси, развој на дијалогот во разни општествени сфери, подобрување на човековите права и промовирање на делиберативната демократија во РепубликаМакедонија.

Добивајте новости на вашиот емаил

Pretplata