Square

База на податоци од теренскo истражување за време на демонстрациите на „Шарената Револуција” во Скопје и Прилеп

Базата на податоци од теренскoто истражување за време на демонстрациите на „Шарената Револуција” (мај 2016) е авторско дело на Др. Трајкоска Јасмина и Др. Ризанкоска Јосипа, во рамките на Здружението … Continue readingБаза на податоци од теренскo истражување за време на демонстрациите на „Шарената Револуција” во Скопје и Прилеп

База податоци од истражување за “Шарената Револуција” и “За Заедничка Македонија” во Прилеп

Базата на податоци од теренските истражувања за време на демонстрациите „Шарена Револуција” (мај 2016) и „За заедничка Македонија” (април 2017) е авторско дело на Др. Јасмина Трајкоска и Др. Јосипа … Continue readingБаза податоци од истражување за “Шарената Револуција” и “За Заедничка Македонија” во Прилеп