Square

ДИЈАЛОГ го заокружи проектот „Испразнето гнездо“ за македонската емиграција

ДИЈАЛОГ Центарот за делиберативна демократија успешно го заврши проектот „Испразнето гнездо“, помогнат од Civica Mobilitas. Во рамки на проектот што се одвиваше во неколку етапи од август до декември, 2020 … Continue readingДИЈАЛОГ го заокружи проектот „Испразнето гнездо“ за македонската емиграција

ПРОМОЦИЈА НА СТУДИЈА И УМЕТНИЧКА ИЗЛОЖБА НА ПРОЕКТОТ „ИСПРАЗНЕТО ГНЕЗДО“

ДИЈАЛОГ – Центарот за делиберативна демократија со поддршка од Civica Mobilitas на 23 ноември, 2020 година го одржа настанот ИСПРАЗНЕТО ГНЕЗДО – Промоција на студија и уметничка изложба, преку платформата Zoom. На … Continue readingПРОМОЦИЈА НА СТУДИЈА И УМЕТНИЧКА ИЗЛОЖБА НА ПРОЕКТОТ „ИСПРАЗНЕТО ГНЕЗДО“

СЕМИНАР „Начини за вклученост на граѓаните во креирањето јавни политики на локално ниво“ 3 октомври 2020​

Триесетина граѓани на Прилеп, повеќето членови на граѓански здруженија или други организации, денес учествуваа на семинарот на кој се расправаше за начините за вклученост на граѓаните во креирањето јавни политики … Continue readingСЕМИНАР „Начини за вклученост на граѓаните во креирањето јавни политики на локално ниво“ 3 октомври 2020​

Објаснување на јавната поддршка за Законот за употреба на јазиците во Македонија

Овој текст има за цел да ја објасни поддршката на граѓаните за Законот за употреба на јазиците (ЗУЈ) преку нивните демографски карактеристики, политичко учество, партиска и етничка припадност. Оваа статија … Continue readingОбјаснување на јавната поддршка за Законот за употреба на јазиците во Македонија

Социјално движење во прво лице еднина: боите на Шарената Револуција во Северна Македонија

Вистинскиот идентитет на Шарената Револуција во Северна Македонија беше предмет на спротивставени јавни дискусии. Авторите обезбедуваат комбинирана описна и анализа на микро-ниво, врз основа на оригинална база на податоци, за … Continue readingСоцијално движење во прво лице еднина: боите на Шарената Револуција во Северна Македонија

„Социјално движење во прво лице еднина: боите на ” Шарената Револуција ” во Северна Македонија“- објавено во списанието Југоисточна Еврпа.

Најновиот научен труд „Социјално движење во прво лице еднина: боите на ” Шарената Револуција ” во Северна Македонија“, на нашите истражувачки Јосипа Ризанкоска и Јасмина Трајкоска, сега е објавен во … Continue reading„Социјално движење во прво лице еднина: боите на ” Шарената Револуција ” во Северна Македонија“- објавено во списанието Југоисточна Еврпа.

Работилница на тема „Младите и медиумската писменост“.

Дијалог и Здраво Млади организираа еднодневна работилница за гимназијалците од Прилеп на тема „Младите и медиумската писменост“. На работилницата средношколците се запознаа со основите на јавното мислење, анкетите како начин … Continue readingРаботилница на тема „Младите и медиумската писменост“.

Промоција на студија „ПВР за употреба на јазиците во Мекедонија„

На 25 октомври 2018, во хотел „Холидеј Ин“, ДИЈАЛОГ – Центарот за делиберативна демократија од Прилеп ја презентираше студијата на тема „Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците во … Continue readingПромоција на студија „ПВР за употреба на јазиците во Мекедонија„

Спроведени четири фокус групи на тема „Закон за употреба на јазиците“.

Тимот на ДИЈАЛОГ го комплетира спроведувањето на четирите предвидени фокус групи во раки на планираните активности на проектот „Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците“. Фокус групите се … Continue readingСпроведени четири фокус групи на тема „Закон за употреба на јазиците“.

Известување за почеток на имплементација на проектот „Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците”

ДИЈАЛОГ- Центарот за делиберативна демократија започна со спроведување на проектот насловен како „Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците”. Проектот ќе се имплементира како дел од двегодишниот проект … Continue readingИзвестување за почеток на имплементација на проектот „Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците”