Категорија: Новости

Новости, Публикации

Објаснување на јавната поддршка за Законот за употреба на јазиците во Македонија

Овој текст има за цел да ја објасни поддршката на граѓаните за Законот за употреба на јазиците (ЗУЈ) преку нивните демографски карактеристики, политичко учество, партиска и етничка припадност. Оваа статија ја базираме на емпириски логистички регресиски модели користејќи оригинална база на податоци од 669 македонски испитаници. Ја споредиме поддршката на македонската јавност за ЗУЈ со …

Новости, Публикации

Социјално движење во прво лице еднина: боите на Шарената Револуција во Северна Македонија

Вистинскиот идентитет на Шарената Револуција во Северна Македонија беше предмет на спротивставени јавни дискусии. Авторите обезбедуваат комбинирана описна и анализа на микро-ниво, врз основа на оригинална база на податоци, за да докажат дека Шарената Револуција ги исполнува основните елементи на едно социјално движење. Тие ги објаснуваат главните карактеристики на колективниот идентитет на движењето фокусирајќи се …

Новости

„Социјално движење во прво лице еднина: боите на ” Шарената Револуција ” во Северна Македонија“- објавено во списанието Југоисточна Еврпа.

Најновиот научен труд „Социјално движење во прво лице еднина: боите на ” Шарената Револуција ” во Северна Македонија“, на нашите истражувачки Јосипа Ризанкоска и Јасмина Трајкоска, сега е објавен во списанието Југоисточна Европа. Апстракт: Вистинскиот идентитет на Шарената Револуција во Северна Македонија беше предмет на спротивставени јавни дискусии. Авторите обезбедуваат комбинирана описна и анализа на …

Новости

Работилница на тема „Младите и медиумската писменост“.

Дијалог и Здраво Млади организираа еднодневна работилница за гимназијалците од Прилеп на тема „Младите и медиумската писменост“. На работилницата средношколците се запознаа со основите на јавното мислење, анкетите како начин за мерење на јавното мислење, лажните вести и начините за нивно препознавање и употребата на македонскиот литературен јазик во медиумите. 

Новости

Промоција на студија „ПВР за употреба на јазиците во Мекедонија„

На 25 октомври 2018, во хотел „Холидеј Ин“, ДИЈАЛОГ – Центарот за делиберативна демократија од Прилеп ја презентираше студијата на тема „Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците во Македонија“ од авторките д-р Јосипа Ризанкоска и доц. д-р Јасмина Трајкоска. Студијата е изработена во рамките на проектот „Проценка на влијанието на регулативата за употреба …

Новости

Спроведени четири фокус групи на тема „Закон за употреба на јазиците“.

Тимот на ДИЈАЛОГ го комплетира спроведувањето на четирите предвидени фокус групи во раки на планираните активности на проектот „Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците“. Фокус групите се одржаа во Општините Чаир, Куманово, Прилеп и Гостивар во месец мај 2018 година. Ви ја пренесуваме дел од атмосферата преку оваа галерија а повеќе за …

Новости

Известување за почеток на имплементација на проектот „Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците”

ДИЈАЛОГ- Центарот за делиберативна демократија започна со спроведување на проектот насловен како „Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците”. Проектот ќе се имплементира како дел од двегодишниот проект „ Проценка на влијанието на регулативата (ПВР) во сенка: промовирање на креирање политики базирани на докази”, финансиран од Европската Унија а во имплементација на Институтот …

Новости

Научен труд на Јасмина Трајкоска и Јосипа Ризанкоска во списанието ПОЛИТИЧКА МИСЛА

„ШАРЕНАТА РЕВОЛУЦИЈА“ И ДВИЖЕЊЕТО „ЗА ЗАЕДНИЧКА МАКЕДОНИЈА“ СИМБОЛ НА БУДЕЊЕТО НА ПАРТИЦИПАТИВНАТА ГРАЃАНСКА КУЛТУРА ИЛИ ПОКАЗАТЕЛ НА ДЛАБОКАТА ПАРТИСКА ПОДЕЛЕНОСТ ВО МАКЕДОНСКОТО ОПШТЕСТВО? СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ-ПРИЛЕП. Политичко-општествената криза во Македонија во периодот од 2015-2017 година предизвика повеќе граѓански собири и манифестации на отпор од кои најмасовни и со најдолг континуитет беа движењето „Протестирам” (попознато како …