ИСПРАЗНЕТО ГНЕЗДО

Square

„ИСПРАЗНЕТО ГНЕЗДО“

е проект на ДИЈАЛОГ чија општа цел е подигнување на свеста кај македонскиот граѓанин за проблемот со масовното иселување од државата.

Специфичната цел на проектот е зголемување на граѓанската партиципативност во Р.С. Македонија како средство за намалување на иселувањето и побрзи евроинтеграции.

Временска рамка за реализација на проектот е во периодот од август до декември 2020 година, а предвидени се следните главни активности:

  1. Истражување на мислењето на иселениците за проблемот со масовното иселување (анкета со иселеници и изработка на конечна студија).

  2. Семинар(и) на тема „Начини за вклученост на граѓаните во креирањето јавни политики на локално ниво“.

  3. Кампања за важноста од граѓанско учество во креирањето јавни политики за намалување на масовното иселување и побрзи евроинтеграции преку подготовка и поставување на уметничка изложба на територија на Општина Прилеп на уметницата м-р Марија Конеска  и изработка и споделување на неделни инфографици со резултати од истражувањето, и

  4. Застапување на резултатите пред владини институции и политички партии.

Покровител на „Испразнето гнездо” е програмата за мали грантови на Цивика Мобилитас, проект на Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ), претставен од швајцарската амбасада во Република Северна Македонија, кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска).